ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η διατροφή του ανθρώπου αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στην υγιή εξέλιξη του οργανισμού μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Η εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση αποτελεί το κλειδί της υγιούς εξέλιξης του οργανισμού.

Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής δεν είναι απαραίτητο και χρήσιμο μόνο για την απώλεια βάρους αλλά και για τη βελτίωση του τρόπου ζωής.

Στην πρώτη συνάντηση λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και η φυσική δραστηριότητα και γίνεται λιπομέτρηση με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εκτίμηση του βασικού μεταβολισμού, καθώς και ανθρωπομετρικές μετρήσεις του ατόμου (ΒΣ, ΥΣ, περίμετρος μέσης / γοφών, εκτίμηση σπλαχνικού λίπους). Επίσης είναι απαραίτητες κάποιες εξετάσεις πριν την έναρξη του προγράμματος.